Diverse

ÅRSMØTEDOKUMENTER 


  1. Utkast Årsberetning 2021 Saltholmens Venner

 

Styret har i 2021 bestått av:

Hans Christian Garman Johnsen og Berit Eide Johnsen, Jakob Spillekom og Randi Gathe Spillekom, Ingrid Skibelid, Julie Bergman, Jonny Gunnufsen, Pernille Usterud Svendsen, Jan Nielsen, Elin Bugge, Grete Nyhaven, Åsne Svendsen, Johannes Vallesverd

 

Generelt:

Saltholmen fyr drives av Saltholmens Vennner som har ca. 120 medlemmer men plass til flere. Venneforeningen arrangerer dugnader, forestår utleie, tilsyn, utstillinger, Saltholmens Dag og andre arrangementer mv. Mange lag, foreninger, skoler og privatpersoner bruker fyret.

 

Fyret eies av en allmennyttig stiftelse, Stiftelsen Saltholmen fyrstasjon, hvor Lillesand Kommune, Venneforeningen og Lillesands Sparebank er stiftere.

 

Sommersesongen 2021:

Også denne sesongen bar preg av høy aktivitet, nok en flott utstilling og Saltholmens Dag og mange fornøyde gjester. Vi hadde en klar besøksrekord for dagsbesøk ca. 2500 personer. Dette inkluderer skuldersesongene og sommersesongen. Hele 1920 personer besøkte Saltholm i sommersesongen. Dette er nesten en dobling fra tidligere år. Badebåden er nok hovedgrunnen til den sterke veksten. Badebåden hadde flere daglige anløp til fyret og Skauerøya.

 

 

Fyret hadde fyrvertskap hele sommeren. Grunnet korona hadde vi ikke et ordinært overnattingstilbud. Dette fordi kjøkkenfasiliteter og fyret ellers er for lite til å kunne holde avstand.

 

Sektorlykten på Saltholmen ble i mai 2021 faset ut, til fordel for en ny HIB (hurtigbåtmerke med indirekte belysning). Nå er det de nye installasjoner på Bergsøy og Indre Malmgrunnene som står for sektorbelysningen. Saltholmens Venner har overtatt Kystverkets fyrlykt og funderer på hva vi skal gjøre ut av den. På Saltholmen kan man derfor se og oppleve flere generasjoner av lys på sjøen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst

Vi hadde 2021 en veldig fin utstilling med Morten Krogvold, som selv deltok på åpningen. Takk til Pernille og Jakob og kunstgruppa for kjempeinnsats. Bergstø bhg ga nok en gang en flott utstilling i kjelleren. Johannes hadde dikt i hula.

 

 

Før jul ordnet Jakob en invitasjon via LP for utstillingen 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsføring

Vi orienterte om aktiviteter på FB og inviterer oss til LP ved anledning. Vi var også i programmet for Lillesandsdaene.

Saltholmens Dag

Dagen var bra og godt besøkt. Stor takk til Saltholmens Dag-gruppa med Berit og Åsne i spissen. Ivar Skippervold holdt foredrag om Hans Nielsen Hauge. Ivar har også utarbeidet fantastiske plansjer som nå henger i 1 etasje på fyret.

 

 

 

Vertskap

Vertskapsordningen fungerte fint i år. Bra med infomøtet i forkant for nye verter. Vi skal prøve å fylle fulle uker og at det bør være 2 som vertskap. Det skal være utstillingsmodus mellom 12 og 18 og ryddig i fellesområder.

 

 

Fyrsjekken

Johannes lagde lister før og etter sommersesong og folk sjekket iht. til listen.

Når det er ledig på fyret i sin fyrsjekkuke, og man har kontrollert på inatur.no før man går ut. Så kan de/de som har sjekken den uka, bruke fyret. Vil man bruke fyret i en uke som det er ledig men i en annens sjekk-uke, hører man med denne.

 

Utbedringer mv

Pluggen i pipa ble utbedret. Det var befaring med fylket ang fukten. En takplate hadde blåst av og ble satt på igjen. Doen renovert januar 2022.

 

 

  1. Valg

 

 

  1. Regnskap og Økonomi

Forslag se nederst

 

 

 

 

 

 

 

 

 LATEST GIGS

13 AUGUST

2015

World Tour 2015

Amazin Club - 123 Peter Pan Street, London, UK

€30

PLATINUM AREA

06 JULY

2015

Magic World Tour 2015

King's Theater - 120 Harry Road, London, UK

€10

OPEN AREA

30 JUNE

2015

Music State

Lion Square 3A Elizabeth, London, UK

€20

PLATINUM AREA

Copyright @ All Rights Reserved